لیست سرآشپزها

  • مرتب سازی بر اساس :

نام

امتیاز

تعداد سفارش

تنوع غذایی

میانگین قیمت

بابا ارسلان 33 3.5 143 48

16,483 تومان

مامان اکرم 3 9 2

132,500 تومان

بابا هوتن 4 21 3

25,133 تومان

مامان لیلا 3.5 7 10

8,351 تومان

مامان سحر 3 7 9

9,813 تومان

مامان باران 0 8 9

8,566 تومان

مامان نگین 0 6 10

9,914 تومان

مامان نسترن 0 2 10

9,860 تومان

مامان فریبا 0 7 11

9,086 تومان

مامان فرخنده 0 2 8

8,268 تومان